• Кремация - общинска такса.
 • Ковчег - обикновен.
 • Катафалка в гробищен парк.
 • Административна такса - крематориум.
 • Запазване на ден и час за кремация.
 • Изваждане на смъртен акт - работен.
 • Подготовка на ковчег.
 • Прощална зала.
 • Вписване в регистъра на гробищен парк.
 • Консултация от погребален агент за цялостна организация.
 • Урна - обикновена.
 • Табелка за урна.

Допълнителни траурни стоки можете да намерите в отдел Ценоразпис.

Услуга на фирмата:
Този пакет услуги е с крайна цена и единствено може да се промени от страна на близките,ако желаят допълнителни услуги и атрибути.

ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:
Лична карта на починалия – оригинал
Съобщение за смърт – оригинал
Разрешително за кремация
Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик - оригинал
Декларация за съгласие от най-близкия родственик

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО:
Квитанция за платено гробно място
Удостоверение за наследници на собственика на гробното място - оригинал декларация за поддръжка на старо гробно място
За повече информация обадете се на дежурните телефони – 0882 40 96 69; 0878 40 76 69 

ВАЖНО:  Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.
Кремация в София на достъпна цена. Уважение към покойника и роднините му.
Ние ценим вашата болка и ще организираме кремация за изпращане на покойника. 
Предлагаме изключителна цена за кремация от 515 лв.

ОФИС ХИПОДРУМА

ж.к. "Хиподрума"
ул. "Найден Геров" 4
02/ 418 30 53
0878 40 76 69
aaron.bg@abv.bg

ОФИС БОРОВО

кв. Борово, ул. "Ген. Ст. Тошев"
бл. 223А, вх. Е срещу 20-та пол.
02/958 57 85
0882 409 669; 0898 40 96 69
aaron.bg@abv.bg
Обади се