• Сваляне от етажа до колата.
 • Извозване от дома или болничното заведение.
 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • Ковчег - обикновен.
 • Драперия, ленти за ревер.
 • Аранжиране и драпиране на ковчег.
 • Кремация.
 • Урна - керамична.
 • Жито-1/2 и питка от 10 броя топки.
 • Некролози - 5 броя един от тях ламиниран безплатно.
 • Административно обслужване на ОП "Гробищни паркове".
 • Запазване на ден и час за ритуала - безплатно.
 • Изваждане на 1 брой смъртен акт - безплатно.
 • Постоянно присъствие на служител от фирмата от начало до края на ритуала - безплатно.
 • Товаро - разтоварна дейност.

Допълнителни траурни стоки можете да намерите в отдел Ценоразпис.

Услуга на фирмата:
Този пакет услуги е с крайна цена и единствено може да се промени от страна на близките,ако желаят допълнителни услуги и атрибути.

ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:
Лична карта на починалия – оригинал
Съобщение за смърт – оригинал
Разрешително за кремация
Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик - оригинал
Декларация за съгласие от най-близкия родственик

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО:
Квитанция за платено гробно място
Удостоверение за наследници на собственика на гробното място - оригинал декларация за поддръжка на старо гробно място
За повече информация обадете се на дежурните телефони –  0882 40 96 69; 0878 40 76 69

ВАЖНО:  Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.
Кремация в София на достъпна цена. Уважение към покойника и роднините му.
Ние ценим вашата болка и ще организираме кремация за изпращане на покойника. 
Предлагаме изключителна цена за кремация от 1124 лв.

ОФИС ХИПОДРУМА

ж.к. "Хиподрума"
ул. "Найден Геров" 4
02/ 418 30 53
0878 40 76 69
aaron.bg@abv.bg

ОФИС БОРОВО

гр. София, ж.к. "Красно село-Борово"
бул. "Гоце Делчев" 34
0882 409 669; 0898 40 96 69
aaron.bg@abv.bg
Обади се