ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НОВ ГРОБ:
   Лична карта на починалия – оригинал
   Съобщение за смърт – оригинал
   Молба за ново гробно място
   ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ:
   Лична карта на починалия – оригинал
   Съобщение за смърт – оригинал
   Квитанция за платено гробно място
   Удостоверение за наследници на собственика на   гробното място – оригинал
   Декларация за поддръжка на старо гробно място
ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:
Лична карта на починалия – оригинал
Съобщение за смърт – оригинал
Разрешително за кремация
Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал
Декларация за съгласие от най-близкия родственик
ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО
Квитанция за платено гробно място
Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
екларация за поддържка на старо гробно място
За повече информация обадете се на дежурните телефони –  0878 40 76 69
ВАЖНО: Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.

ОФИС ХИПОДРУМА

ж.к. "Хиподрума"
ул. "Найден Геров" 4
02/ 418 30 53
0878 40 76 69
aaron.bg@abv.bg

ОФИС БОРОВО

гр. София, ж.к. "Красно село-Борово"
бул. "Гоце Делчев" 34
0882 409 669; 0898 40 96 69
aaron.bg@abv.bg
Обади се